4843321169149952
Byford 英國品牌百富男裝牛皮調花牛津綁帶鞋 (DB111007) - 英國品牌 - 鞋帶款調花牛津紳士鞋 - 頭層牛皮面 - 皮裡 - 厚身中墊 - 橡膠發泡 - 上班及特別聚會穿著 Product #: prolux-Byford 英國品牌百富男裝牛皮調花牛津綁帶鞋 (DB111007) 2024-09-30 Regular price: $HKD$1380.0 Available from: Prolux Technology LimitedIn stock